Főoldal > Szakírás > Centrál kávéház

Centrál kávéház épülete, Budapest

 

 

A program azt követelte, hogy a teleknek lehető kihasználásával és a költségek lehető kímélésével a földszinten nagy kávéházi helyiség, az emeleteken pedig négy-négy lakás - minden hozzátartozó mellékhelyiséggel együtt - rendeztessék be (...) A főbejárásnak a Ferenciek terén lévő főhomlokzat közepén, a főlépcsőház tengelyében lett volna természetes helye, minthogy azonban ez a földszinti kávéházi helyiség összefüggését megszakította volna, célszerűbbnek mutatkozott a főbejárást az Egyetem utcai homlokzat közepére helyezni- írja Quittner Zsigmond az Építő Ipar címu műszaki hetilapban.*

Az épület


A homlokzatot JOS-eljárással tisztították meg

A megújult udvart üvegtetővel feddték le

A megújult belső udvar

Az említett cikk szerzőjének tervei alapján elkészült épületet a kihasználtságot, a költségeket és a kávéházat illetően száztíz évvel később a fentiekhez hasonló vezérelvek alapján kezdték el felújítani, az emeletekre azonban korszeru irodaházat terveztettek a jelenkori beruházók. Míg a múlt századi tulajdonos, Erényi Ullmann Lajos éveken keresztül nem tudta eldönteni, hogy a szabálytalan alakú telekre építendő ház tervei közül melyiket valósítsa meg, addig a mai építőknek egészen más nehézségekkel kellett megküzdeniük. Jelesül azzal, hogy nem ismerték a meglévő épület műszaki elégtelenségeit, a tetőszerkezet hibáit, nem beszélve a betonnak nehezen minősíthető anyagból épített részekről. Ennek is köszönhető, hogy a munkálatok kezdetén a házat teljesen -kitakarították-, ami gyakorlatilag csak a főfalak és a két lépcsőház megtartását jelentette.

A padláson helyezték el az összes épületgépészeti berendezést
A felállványozott belső udvar

Az új tető és az alatta elhelyezendő gépészeti berendezés egyik darabja
Az alapozási munkákat nehezítette a beszivárgó talajvíz
Csak a főfalakat tarották meg

Elrongálódott koporsófödém részlete

Több helyen teljes födémcserére volt szükség

Az épületet részben - új alapokra -kellett helyezni, mivel az eredeti pinceszinthez képest mélyebbre - az utca szintjétől körülbelül 6 m-re - tervezték az új alapozási szintet, hogy az épület alatt mélygarázs működhessen. A Klaus típusú gépi működtetésu parkoló húsz gépkocsi befogadására alkalmas. A Jet Grouting talajszilárdítási eljárás két hónapot vett igénybe napi 15-20 tonna cement felhasználásával, a munkagödör oldalfalait torkrétbetonnal szilárdították meg. A régi pillérek kiváltásai, és az újra és újra beszivárgó talajvíz is késleltették az alapozási munkákat.

Az egykori belső udvart üvegtetővel fedték le, az így kialakított impozáns belső térben két darab Otis típusú panorámalift üzemel, melyekből kiszállva mindegyik szinten irodahelyiségekbe juthatunk. A harántfalak túlnyomó többsége gipszkartonból készült, így a terek a majdani bérlők igényei szerint variálhatók, illetve szakaszosan adhatók ki az irodák. Minden gépészeti elem az álmennyezetek fölött húzódik, a falakat üvegszálas tapéta borítja, a padlóra pedig a szobákban és a folyosókon is Heuga padlószőnyeg került, a lépcsőházak burkolóeleme solhofeni kő. Szembetűnőek a megmaradt, vastag főfalakba beépített nyílászárók, a gerébtokos ablakokat az eredeti, gondosan rendbehozott vasalatokkal és termoplan üvegezéssel készítették el. Minden emeleten található vizesblokk és teakonyha is.


Belső asztalosmunkák...
... és e munkák eredménye

A legfelső szinten lévő koporsófödémet is teljesen újjá kellett építeni a már említett gyenge betonminőség miatt, csakúgy, mint az egész tetőszerkezetet, ahol a faszerkezettől a bádoglemezekig mindent ki kellett cserélni. A - padláson -helyezték el az összes épületgépészeti berendezést a helytakarékosság figyelembevételével, a legmodernebbek közé tartozó klímaberendezés is itt található.

Az épület külső homlokzatait Jos-eljárással (homok és víz megfelelő arányú keverékét viszik fel a felületre) tisztították meg. A kivitelezők számára az egyik legnagyobb gondot a mindössze 300 négyzetméteres felvonulási terület okozta. A Cukor utcában kialakított - zsebkendőnyi -területről kellett közel hetven vállalkozó cég anyagigényét kiszolgálni. Egyedül a födémgerendák beemelésénél volt szükség bővebb helyfoglalásra.

A kávéház

Nemcsak az épület átadásáról, hanem a benne helyet kapó (és az épület igazi hírnevét kivívó) Központi kávéház megnyitása alkalmából is jelentek meg cikkek a korabeli lapokban. Külön kiemelték - Scholz Róbert mester festő-, mázoló-, és aranyozó-munkáját, mely a termek plafonját és falait díszítette. A mester a világos narncsszínt kombinálta kékkel, fehérrel és aranyozott cirádákkal. (...) A büfét maga Quittner Zsigmond tervezte, falát két óriási tükör fogta közre, melyek az F. Waldsteiner cégtől származtak. "Hell Alois kiemelte írásában, hogy majdnem minden munkát magyar cég végzett, és csak a világítóberendezéseket hozták Bécsből. Az újabb belsőépítészeti vonatkozású beszámolók az átalakítások kapcsán jelentek meg, először a tízes évek elején: -... a budapesti kávéházak egymásután kezdték régi öltözetüket felcserélni. Az 1880-as és 90-es évekből való bútorzatot, asztalokat, székeket, tükröket sorra eltávolították, s helyükre párnázott padok, fotelok, függönyök, új formájú márványasztalok, új biliárdok, s oltárszerű építésű kusza emelvények kerültek, melyek oly rohamosan divattá váltak, hogy nemcsak az új kávéházakat rendezték be ebben a modorban, hanem a régieket is ezek szerint átalakították.", majd 1922-ben: - Már-már annyira sok az igazi és ál-író a Centrálban, hogy a nyár folyamán Mészáros Győző egy külön karzatot épít számukra, s az Olimposzhoz közelebb, magasabbra telepíti őket. Így talán a másik közönség, a tisztes polgári elem is nagyobb kényelemhez jut majd -.


A mennyezeti gipszszobrászat és díszítőfestés

Az épület metszete

Az ilyen jellegű iratok, valamint a korabeli fotók is segítették a belsőépítészek munkáját, akik nem akarták egy az egyben az eredeti kávéházat létrehozni, hanem annak hangulatát igyekeztek megjeleníteni. Ma a falakon a narncsszín helyett inkább a zöld szín dominál, de a kivitelezést most is magyar vállalatok végezték. A tonettszékek azonban - a belsőépítész előírása szerint - Olaszországból érkeztek, a parketta pedig nagy teherbírású, ausztrál eukaliptuszfából készült. A bejáratnál Terasso nemeskő lapok fekszenek, melyeket a helyszínen csiszoltak össze. A két óriás tükör helyett több, speciális foncsorozású, nem vakítóan tükröződő tükröket szereltek fel. A kávéház viharos újkori történelme ellenére - eszpresszo, Paprikaközpont Nemzeti Vállalat, üzemi étkezde Metro-klub címen, a híres Eötvös-klub, hiper-modern játékterem - megmaradtak az újjáépítésnél felhasználható gipszstukkó darabok. A gipszmintákat és díszfestéseket, illetve az elegáns falikarokat és csillárokat is a hangulati hitelesség jegyében sikerült felújítani. A Hotex Kft. által beépített konyhában 12 szakács lesz képes egyszerre főzni, maximum 240 fő részére.
Az alig másfél év alatt újjávarázsolt iroda- és kávéház egymilliárd forintba került, s mindez megtérülni látszik, ha nem is feltétlenül gazdasági értelemben, hanem a tisztes polgári elemek újjáéledő kávéházi kultúrájából, melyben reményeink szerint megszületik majd egy újabb írógeneráció: Krúdy, Kosztolányi, Karinthy méltó utódai, hogy csak a - K- betűseket említsük az óriások közül...

Hajnal Géza

*A cikkben szereplő idézetek és történelmi adatok Sárossi Bogáta A Centrál kávéház tükörcserepei című tanulmányából származnak.
(Budapesti Negyed 12-13. szám, 139-154. o., 1996.)